victorian

De “Victorian”-veranda onderscheidt zich van de gewone veranda door zijn specifieke stijl en vorm zowel op het gebied van vormgeving van profielen als de vormgeving van de gehele veranda. Het uitzicht is specifiek en vindt dan ook zijn toepassing daar waar het esthetische aspect van de veranda een voorname rol speelt.